DIUŠENO RAUMENŲ DISTROFIJA: PIRMIEJI LIGOS SIMPTOMAI, DIAGNOSTIKOS IR MEDIKAMENTINIO GYDYMO GALIMYBĖS

Lukas Olendra, Ieva Čalkaitė Abstract Diušeno raumenų distrofija – tai paveldima, dažniausiai pasitaikanti, greitai progresuojanti raumenų distrofija. Jau ankstyvoje vaikystėje galima pastebėti pirmuosius ligos simptomus: vėluojanti motorinė raida, proksima­linių raumenų silpnumas, Goverso simptomas. Įvertinus simptomus, rekomenduojama ištirti kreatinkinazės kiekį kraujo serume – nustačius jos padidėjimą, būtina kreiptis į specialistus dėl tolesnio ištyrimo. Genetinis tyrimas –…

PERIORALINIS DERMATITAS: ETIOLOGIJA, KLINIKA, DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Augustė Varnaitė Abstract Tyrimo tikslas − aptarti perioralinio dermatito epidemio­loginius, etiologinius, klinikinius, diagnostinius aspektus kartu su gydymo galimybėmis ir strategijomis. Atlikta užsienio mokslinės literatūros apžvalga. Perioralinis dermatitas (PD) dar žinomas kaip į rožinę panašus dermatitas. Tai lėtinė uždegiminė odos liga, pasi­reiškianti nedidelėmis papulėmis, pustulėmis ar ragėjan­čiomis plokštelėmis apatinėje veido dalyje. Moterys serga dažniau, negu vyrai.…

ŪMINIS RESPIRACINIS DISTRESO SINDROMAS IR KORTIKOSTEROIDŲ VARTOJIMAS VAIKAMS

Sigitas Filipauskas, Gintarė Gečaitė Abstract Darbo tikslas buvo įvertinti, susisteminti ir išanali­zuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie vaikų respiracinio distreso sindromo metu varto­jamus kortikosteroidus. Šioje sisteminėje apžvalgoje išanalizuotas 21 viso teksto straipsnis. Remiantis at­rinktų straipsnių rezultatų duomenimis, galime teigti, kad yra indikacijų, kai steroidų poveikis gali būti nau­dingas: uždegimo gydymas ankstyvuoju ŪRDS peri­odu, siekiant sumažinti…

KLINIKINIS ATVEJIS: STIVENSO-DŽONSONO SINDROMAS

Jolanta Česienė, Dalia Bračkienė, Jūratė Šaknienė, Inga Daugalienė, Gabrielė Bružaitė, Egidijus Petraitis Abstract 4 metų berniukui pirmąją atvykimo į ligoninę dienąpagal būdingus ligos simptomus ir požymius buvonustatytas Stivenso–Džonsono sindromas. Priežastisliko neidentifikuota. Ligos baigtis buvo gera. Trumpaiaptariame šį klinikinį atvejį ir palyginame su literatūrojepateiktais mokslinių tyrimų duomenimis. Keyword(s): Stivenso-Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė, SCORTEN skalė, kortikosteroidai, imunoglobulinai.…