KINEZITERAPIJOS, TAIKANT SPECIALIZUOTĄ ĖJIMO PROGRAMĄ, POVEIKIS ASMENIMS PO IŠEMINIO GALVOS SMEGENŲ INSULTO

Indrė Karbauskaitė, Daiva Mockevičienė, Sigutė Norkienė, Artūras Razbadauskas, Jonas Sąlyga Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijoje taikomosspecializuotos ėjimo programos poveikį asmenims poišeminio galvos smegenų insulto. Tiriamųjų kontingentas:tyrime dalyvavo 22 vyresnio amžiaus asmenys,kurių amžiaus vidurkis buvo 70,36 ± 3,6 metai.Tiriamieji buvo suskirstyti į 2 grupes: tiriamąją – taikomakompleksinė reabilitacijos programa (n=11;amžius 72±3,69) ir kontrolinę – kompleksinė…