ATVEJO VADYBOS TAIKYMAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE KURIANT PERSONALIZUOTĄ ONKOLOGINIŲ LIGONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ

Samanta Savickaitė, Alvydas Česas Abstract Onkologinių ligų sveikatos priežiūra reikalauja indi­vidualios vadybinės prieigos dėl šios ligos sudėtin­gumo ir didelių gydymo kaštų. Siekiant efektyviai ir veiksmingai suvaldyti navikinių ligų keliamus iššū­kius, personalizuotos (į asmenį orientuotos) pagalbos taikymas šiandien laikomas palankiausiai vertinama alternatyva, aukščiausios paslaugų kokybės ir paci­entų pasitenkinimo paslaugomis garantas. Pabrėž­tina, kad personalizuota onkologinių ligonių sveikatos…

EDUKACINĖ VEIKLA KAIP INTEGRALIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SĄLYGA: TEORINĖS ĮŽVALGOS IR PRAKTINIS PRITAIKOMUMAS

Augustas Česnavičius, Samanta Savickaitė, Jurga Remeikienė, Alisa Maksimova, Agnė Čižauskaitė, Alvydas Česas Abstract Tyrimo tikslas – aptarti teorinius ir praktinius paci­entų edukacijos aspektus kaip integralią krūties vė­žiu sergančių pacienčių sveikatos priežiūros sąlygą. Mokslinės literatūros studijos atskleidė, kad paci­entų, sergančių navikinėmis ligomis, edukacija yra labai aktuali problema visuomenėje. Onkologiniams ligoniams būdingų fizinių, socialinių ir psichologi­nių problemų…