PACIENTŲ, SERGANČIŲ ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS, INFORMACIJOS POREIKIAI

Brigita Stankevičienė, Alma Gaupšienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė Abstract Diagnozuojant ir gydant onkologinę ligą, sergantieji su­siduria su nauja savo gyvenimo patirtimi. Nežinomi me­dicininiai terminai, procedūros bei tyrimai, skatina juos skaityti, klausti, o gautą informaciją analizuoti, vertinti, pritaikyti. Informacijos poreikis išryškėja ruošiantis kli­nikiniams tyrimams ar procedūroms, vykdant gydytojo paskyrimus, suprantant galimo šalutinio poveikio tiki­mybę, tinkamai vartojant…