GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ PADĖJĖJŲ DARBE PATIRIAMAS STRESAS, JĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI IR ĮVEIKOS BŪDAI

Rasa Tamulienė, Ieva Kazakevičiūtė, Daiva Mačiulienė Abstract Tyrimo tikslas – atskleisti gydytojų odontologų padėjėjų darbe patiriamą stresą, jį lemiančius veiksnius ir įveikos būdus. Tyrime dalyvavo 101 gydytojo odontologų padė­jėjas. Naudotas duomenų rinkimo metodas – apklausa internetu. Duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios statistikos ir kontingencijos koeficiento skaičiavimus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad beveik pusė gydytojų odontologų padėjėjų…

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ PADĖJĖJŲ ŽINIOS APIE GYVYBEI PAVOJINGŲ BŪKLIŲ ATPAŽINIMĄ IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMĄ

Aušra Vaišnoraitė, Vaiva Kazlauskaitė, Daiva Mačiulienė Abstract Lietuvoje tikslus gyvybei pavojingų būklių dažnumas odontologines paslaugas teikiančiose įstaigose nėra tiksliai žinomas. Įvairių šalių statistika labai skiriasi. Kaip teigia L.Lawson (2017), apklausa, vykdyta Jung­tinėje Karalystėje bei septyniose Kanados provincijose atskleidė, kad 4037 privačiose odontologijos įstaigose per 10 metų laikotarpį įvyko daugiau nei 30 000 gyvy­bei pavojingų atvejų…