Rasa Tamulienė, Ieva Kazakevičiūtė, Daiva Mačiulienė

Abstract

Tyrimo tikslas – atskleisti gydytojų odontologų padėjėjų darbe patiriamą stresą, jį lemiančius veiksnius ir įveikos būdus. Tyrime dalyvavo 101 gydytojo odontologų padė­jėjas. Naudotas duomenų rinkimo metodas – apklausa internetu. Duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios statistikos ir kontingencijos koeficiento skaičiavimus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad beveik pusė gydytojų odontologų padėjėjų savo darbe kasdien patiria stresą. Nustatyta, kad didesnį stresą patiria gydytojų odonto­logų padėjai, dirbantys su gydytoju odontologu nei su gydytojais specialistais. Tyrimo rezultatai neatskleidė ryšio tarp darbe patiriamo streso dažnumo bei įstaigos, kurioje dirbama, tipo, gydytojų, kuriems asistuojama, ir įstaigų, kuriose dirbama, skaičiaus. Nustatyta, kad daž­niausiai gydytojų odontologų padėjėjams jų darbe stresą kelia ribotas laikas darbo užduotims atlikti ir darbas be pertraukų, rečiausiai – nesutarimai su pacientais. Gydy­tojų odontologų padėjėjai su darbu susijusį stresą namų aplinkoje dažniausiai bando įveikti šiais būdais: pokalbis su artimu asmeniu, muzikos klausymasis, „išsiliejimas ant kitų“ pačiam to nenorint, pabuvimas gamtoje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad gydytojų odontologų padėjė­jams darbo metu patyrusiems įtemptą situaciją, labiausiai padeda šie streso įveikos būdai: ramus arbatos (kavos) išgėrimas darbe, trumpas naršymas telefone, pokalbis su kolega. Didžioji dalis tyrimo dalyvių nėra mokęsi streso valdymo technikos ir dėl darbe patiriamo streso nėra kreipęsi į psichinės sveikatos specialistą.

Keyword(s): gydytojų odontologų padėjėjai, darbe patiriamas stresas, streso įveikos būdai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.274
Full Text: PDF

Back