Aušra Vaišnoraitė, Vaiva Kazlauskaitė, Daiva Mačiulienė

Abstract

Lietuvoje tikslus gyvybei pavojingų būklių dažnumas odontologines paslaugas teikiančiose įstaigose nėra tiksliai žinomas. Įvairių šalių statistika labai skiriasi. Kaip teigia L.Lawson (2017), apklausa, vykdyta Jung­tinėje Karalystėje bei septyniose Kanados provincijose atskleidė, kad 4037 privačiose odontologijos įstaigose per 10 metų laikotarpį įvyko daugiau nei 30 000 gyvy­bei pavojingų atvejų [2]. Tyrime dalyvavo 171 gydytojo odontologo padėjėjas. Taikytas duomenų rinkimo meto­das – internetinė apklausa. Duomenų analizės metodas – aprašomosios statistikos skaičiavimas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tyrime dalyvavusiems gydytojų odontologų padėjėjams yra tekę susidurti su labai įvairiomis būklė­mis: anafilaksine reakcija, diabetine būkle, klinikine mir­timi, apalpimu, užspringimu, epilepsija, traukuliais bei širdies nepakankamumu. Tyrimo rezultatai parodė, kad respondentai žino tyrime minimų būklių pagrindinius simptomus. Daugumos gydytojų odontologų padėjėjų teigimu, pirmąją medicinos pagalbą suteikti mokėtų tik anafilaksinės reakcijos metu, o esant hipoglikemijos, hiperglikemijos ir klinikinės mirties būklei, pagalbos tinkamai suteikti nemokėtų. Dalis respondentų neskiria hipoglikemijos nuo hiperglikemijos.

Keyword(s): gyvybei pavojingos būklės, anafilaksija, hipoglikemija, hiperglikemija, klinikinė mirtis, pirmoji medicinos pagalba, gydytojų odontologų padėjėjai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.270
Full Text: PDF

Back