BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ IR GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ NUOMONĖ APIE MOBINGO PAPLITIMĄ JŲ DARBO APLINKOJE

Iveta Šetkutė, Rasa Tamulienė, Daiva Mačiulienė Abstract Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – atskleisti burnos priežiūros specialistų ir gydytojų odontologų nuomonę apie mobingo paplitimą jų darbo aplinkoje. Tyrime daly­vavo 257 burnos priežiūros specialistai (gydytojų odon­tologų padėjėjai, burnos higienistai, dantų technikai) ir gydytojai odontologai. Taikytas duomenų rinkimo metodas – apklausa internetu. Tyrimo metu surinktų duomenų ana­lizė atlikta…