NERIMO IR DEPRESIJOS SIMPTOMŲ RYŠYS SU GYDYMO REŽIMO LAIKYMUSI, SERGANT ŪMINIU MIOKARDO INFARKTU

Rugilė Juočytė, Eglė Šepetauskienė, Virginija Adomaitienė Abstract Tikslas. Nustatyti ir įvertinti nerimo ir depresijos simptomų ryšį su gydymo režimo laikymusi sergant ūminiu miokardo infarktu su ST segmento pakilimu. Tyrimo metodai. Tiriamieji apklausti naudojantis au­torių sudarytu sociodemografiniu klausimynu, stan­dartizuotu gydymosi režimo laikymosi klausimynu (angl. Morisky Medication Adherence Scale, san­trumpa – MMAS-8) ir ligoninės nerimo ir depresijos…