SLAUGYTOJŲ KLINIKINĖ PATIRTIS, TAIKANT TERAPINĮ GULDYMĄ KNIŪBSČIOMIS ŪMINIO RESPIRACINIO DISTRESO SINDROMO ATVEJAIS

Vitalija Gerikienė, Ingrida Kazragytė Abstract Tyrimo tikslas − atskleisti reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose dirbančių slaugytojų klinikinę patirtį, taikant guldymą kniūbsčiomis pacientams, pasireiškus ūminiam respiraciniam distreso sindromui (ŪRDS). At­liktas kiekybinis tyrimas, taikant anoniminę anketinę ap­klausą. Tyrimo imtis 56 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių slaugytojai iš dviejų Lietuvos ligoninių, kuriuose buvo gydomi tik COVID-19 liga sergantys…