SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ GRIUVIMO VALDYMAS IR INTERVENCIJOS: 2022 PASAULINĖS GAIRĖS

Asta Mastavičiūtė, Dorė Orentaitė, Ernesta Bernatonytė, Eglė Sadauskaitė-Pėlikienė Abstract Įvadas. Senyvo amžiaus asmenys dažnai patiria griuvi­mus, kurie blogina jų funkcinę, emocinę ir socialinę bū­klę, gyvenimo kokybę. Dalies griuvimų ir jų sukeliamų traumų galima išvengti. Tikslas. Apžvelgti 2022 metais atnaujintas senyvo am­žiaus asmenų griuvimo prevencijos ir valdymo gaires, skirtas sveikatos priežiūros specialistams. Rekomendacijos. Įvertinus griuvimo riziką…