VEIKSNIAI, LEMIANTYS KARTOTINĘ GERIATRINIŲ PACIENTŲ HOSPITALIZACIJĄ: GERIATRINIŲ PACIENTŲ PATIRTIS

Renata Giliun, Veronika Bičiušienė, Jelena Kutkauskienė, Natalja Istomina Abstract Geriatriniai pacientai dėl tų pačių arba skirtingų prie­žasčių hospitalizuojami dažniau, nei kartą per metus. Straipsnyje analizuojami su geriatrinių pacientų sveika­tos ir gyvenamosios aplinkos veiksniais susiję aspektai, atskleidžiantys ne tik jų aplinkos sąlygas, sveikatos situ­aciją, bet ir galimus kartotinės hospitalizacijos veiksnius. Tyrimo tikslas – ištirti geriatrinių pacientų…