VILNIAUS MEDIKŲ KREPŠINIO KOMANDOS NARIŲ ANTROPOMETRIKOS, FIZINIŲ SAVYBIŲ IR TRAUMŲ RIZIKOS ĮVERTINIMAS

Martynas Normantas, Raimundas Venskaitis Abstract Tikslas. Įvertinti mėgėjų krepšininkų antropometrikos, fizinių savybių ir traumų rizikos duomenis. Medžiaga ir metodai. Tyrimas buvo vykdomas 2023 metų spalio mėnesį. Iš viso tyrime dalyvavo 19 dar­bingo amžiaus asmenų (vyresnių nei 18 metų), žaidžian­čių krepšinį 1 arba 2 kartus per savaitę. Tiriamųjų fizi­nis išsivystymas ir antropometrika buvo vertinami kūno kompozicijos…