SKIRTINGŲ ANESTEZIJOS METODIKŲ ENDOSKOPINĖS RETROGRADINĖS CHOLANGIOPANKREATOGRAFIJOS PROCEDŪROS METU PALYGINIMAS

Ugnė Dobrovolskytė, Monika Kairytė, Vilda Baliulienė, Augustė Elijošiūtė Abstract Endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatografija (ERCP) yra viena iš sudėtingiausių virškinamojo trakto endoskopinių procedūrų. Vis dar nėra aiškus optimaliau­sias anestezijos medikamentų pasirinkimas šios proce­dūros metu. Tikslas – nustatyti, kuris anestezijos medikamentų deri­nys – propofolis ir fentanilis ar propofolis, ketaminas ir midazolamas, yra optimalus taikant bendrąją intraveninę nejautrą ERCP…

ŪMINIS CHOLANGITAS: KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS, DIAGNOSTIKA, GYDYMAS

Aurimas Reipšleger Abstract Ūminis cholangitas yra gyvybei pavojinga būklė, reika­linga greitų ir efektyvių diagnostikos ir gydymo priemo­nių, siekiant išvengti tokių komplikacijų, kaip septinis šokas ir dauginis organų nepakankamumas. Ligai būdin­gas karščiavimas, dešiniojo viršutiniojo pilvo kvadranto skausmas, gelta. Auksinis diagnostikos standartas yra endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatografija (ERCP), tačiau galima taikyti ir kitus vaizdinius tyri­mus, leidžiančius vizualizuoti tulžies…