Viljamas Sipavičius, Gabrielė Čypaitė, Zigmantas Urniežius

Abstract

Diabetinė pėdos opa (DPO) yra viena dažniausių ir labiausiai gyvenimo kokybę sunkinančių cukrinio diabeto komplikacijų. DPO infekcija yra pagrindinė priežastis, lemianti netraumines apatinių galūnių amputacijas. Šiuolaikinis diabetinės pėdos gydymas vaistais nuolatos tobulėja, tačiau pagrindinis gydymo metodas vis dar išlieka operacinis. Laisvojo lopo panaudojimas ir revaskuliarizacija defekto vietoje leidžia sėkmingai gydyti ir išvengti galūnės amputacijos. Tyrimo tikslas − remiantis naujausiomis mokslinėmis publikacijomis apžvelgti diabetinės pėdos opų diagnostiką ir rekonstrukcinį gydymą. Atlikta 40 publikacijų mokslinė apžvalga. Straipsniai atrinkti naudojantis PubMed, UpToDate ir ScienceDirect duomenų bazėmis. Į apžvalgą įtrauktos ne senesnės nei dešimties metų publikacijos anglų kalba.

Keyword(s)diabetas, diabetinė pėda, opos, rekonstrukcija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.099
Full Text: PDF

Back