INSULTĄ PATYRUSIŲ PACIENTŲ KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ, DEPRESIŠKUMO IR SAVIVEIKSMINGUMO YPATUMAI

Jovita Janavičiūtė, Liuda Šinkariova Abstract Insultą patyrusių pacientų grupė yra specifinė imtis, kuriai būdingi įvairūs insulto sukelti padariniai, sunkinantys kasdienį funkcionavimą: kognityvinių funkcijų sutrikimas, depresiškumas, sumažėjęs saviveiksmingumas. Darbo tikslas – įvertinti insultą patyrusių pacientų kognityvinių funkcijų, depresiškumo ir saviveiksmingumo ypatumus. Tyrimo objektas ir metodika. Tyrime dalyvavo 22 insultą patyrę pacientai. Amžius nuo 61 iki 89…

Miokardo infarkto įtaka depresiškumui ir nerimastingumui

Pranas Šerpytis, Ramūnas Aranauskas, Aušra Deksnytė, Diana Maskeliūnaitė, Justina Alunderytė Abstract Tikslas. Įvertinti pacientų, patyrusių miokardo infarktą,depresiškumo ir nerimastingumo lygį. Išsiaiškintipatirtų miokardo infarktų skaičiaus, rizikos veiksnių ir demografinių rodiklių įtaką depresiškumuiir nerimastingumui.Metodai. Tyrimas buvo atliktas anketinės apklausos būdu Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų (VULSK) Kardiologijos ir angiologijos centreir 4-iuose kardiologinės reabilitacijos centruose. Atrinkti 160 pacientų…