Jovita Janavičiūtė, Liuda Šinkariova

Abstract

Insultą patyrusių pacientų grupė yra specifinė imtis, kuriai būdingi įvairūs insulto sukelti padariniai, sunkinantys kasdienį funkcionavimą: kognityvinių funkcijų sutrikimas, depresiškumas, sumažėjęs saviveiksmingumas. Darbo tikslas – įvertinti insultą patyrusių pacientų kognityvinių funkcijų, depresiškumo ir saviveiksmingumo ypatumus. Tyrimo objektas ir metodika. Tyrime dalyvavo 22 insultą patyrę pacientai. Amžius nuo 61 iki 89 metų (M=78,09; SD=8,6). Tiriamiesiems buvo pateikti socialiniai ir demografiniai klausimai. Insultą patyrusių pacientų kognityvinės funkcijos matuotos naudojantis Adenbruko kognityvinio tyrimo metodika (III versija). Depresiškumui matuoti naudotas Paciento sveikatos klausimynas, saviveiksmingumui – Saviveiksmingumo klausimynas insultą patyrusiems pacientams. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 81,8 proc. insultą patyrusių pacientų patiria kognityvinių funkcijų sutrikimus, 63,6 proc. būdingas depresiškumas. Insultą patyrę pacientai pasižymi gana aukštu saviveiksmingumu.

Keyword(s): insultą patyrę pacientai, kognityvinės funkcijos, depresiškumas, saviveiksmingumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.125
Full TextPDF

Back