PSICHOSOCIALINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ NUOMONĖ APIE SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ATITIKIMĄ NEĮGALIŲJŲ POREIKIUS: DVIEJŲ BANGŲ PAPLITIMO TYRIMO REZULTATAI

Donatas Austys, Viltė Jonynaitė, Salvinija Bendikaitė, Marija Jakubauskienė, Rimantas Stukas Abstract Įvadas. 2014 metais Lietuvoje pradėta institucinės glo­bos pertvarka, kuria siekiama institucinę globą pakeisti neįgaliesiems skirtomis paslaugomis, teikiamomis ben­druomenėse, taip prisitaikant prie neįgaliųjų poreikių. Šio tyrimo tikslas – įvertinti psichosocialinę negalią turinčių asmenų artimųjų nuomonę apie neįgaliesiems teikiamų socialinių paslaugų atitikimą neįgaliųjų poreikius. Medžiaga ir…