DARBDAVIŲ POŽIŪRIS Į NEGALIĄ TURINČIUS ASMENIS IR GALIMYBĖS JUOS ĮDARBINTI

Ausma Sprudzanaitė, Justina Tylaitė, Donatas Austys Abstract Įvadas. Moksliniai tyrimai parodė, kad asmenys su ne­galia įdarbinami rečiau, nei negalios neturintys asmenys. Darbdaviai turi lemiamą reikšmę nustatant neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje, todėl jų požiūris ir žinios apie ne­įgaliuosius yra itin svarbūs veiksniai. Tyrimo tikslas – įvertinti neįgaliųjų įsidarbinimo Lietuvos įmonėse ska­tinančius veiksnius. Metodai. Šio tyrimo metu…