ŽARNYNO MIKROBIOTOS VAIDMUO GYDANT ONKOLOGINES LIGAS

Dominykas Lubys, Ugnė Janonytė, Egidijus Morkūnas Abstract Žarnyno mikrobiota – įvairių žmogaus virškinamojo trakto mikroorganizmų ekobendruomenė. Mikrobiota svarbi ne tik virškinimo sistemos funkcijai. Ji dalyvauja vitaminų sintezės ir vaistų metabolizmo procesuose, už­tikrina apsaugą nuo kenksmingų patogenų, moduliuoja imunologines reakcijas. Dėl visapusės sąsajos su asmens sveikata, mikrobiotos įtaka chemotrapijai (ChT) tampa itin aktualia mokslinių tyrimų tema.…

KASOS VĖŽIO GYDYMO STRATEGIJOS

Morta Mažeikaitė Abstract Europos šalyse ir Jungtinėse Amerikos Valstijose mirš­tamumas nuo kasos vėžio užima ketvirtą vietą tarp visų onkologinių ligų. Sergančiųjų kasos vėžiu 5 metų išgy­venamumas vidutiniškai siekia apie 5-10 procentų. Dau­geliu atvejų ši liga aptinkama jau vėlyvose stadijose, tad chirurginis gydymas tėra galimas vos 15-20 proc. paci­entų. Nustačius rezektabilų kasos vėžį, rekomenduojama gydymą pradėti…

GALVOS IR KAKLO GLEIVINĖS MELANOMA: KLINIKINIS ATVEJIS IR LITERATŪROS APŽVALGA

Nora Šiupšinskienė, Vytautas Junčys, Evaldas Padervinskis, Sigutė Norkienė Abstract Gleivinės melanoma – tai retas, labai agresyvus bei blogos prognozės navikas, dažniausiai nustatomas galvos ir kaklo srityje. Vienerių, trejų ir penkerių metų išgyvenamumas nuo 2000 m. iki 2007 m. Eu­ropoje buvo atitinkamai 63 proc., 30 proc. ir 20 proc. Prienosiniai ančiai, nosies ir burnos ertmė –…

NAUJA PLAUKŲ IŠSAUGOJIMO GALIMYBĖ TAIKANT CHEMOTERAPIJĄ

Karina Bratašaitė, Rugilė Česaitė, Augustas Česnavičius, Rasa Venclovaitė, Dainius Šimčikas, Alvydas Česas Abstract Įvadas. Krūties vėžys – dažniausia moterų onkolo­ginė liga. Sergančiosioms taikomas kompleksinis gy­dymas, kurio metu naudojami tokie gydymo metodai kaip chirurginis, spindulinė terapija ir chemoterapija. Plačiausias gydymo metodas – chemoterapija. Jos metu dažnai pasireiškia nepageidaujami poveikiai, tokie kaip plaukų slinkimas. Tyrimo tikslas –…

CHEMOTERAPINIU BŪDU GYDOMŲ PACIENTŲ POKYČIAI BURNOJE IR BURNOS PRIEŽIŪROS ĮPROČIAI

Karolina Ramanauskaitė, Jūratė Zūbienė, Vilija Andruškevičienė, Kristina Saldūnaitė Abstract Tikslas. Įvertinti pacientų, sergančių onkologinėmis ligomis, pokyčius burnoje ir burnos priežiūros įpročius chemoterapinio gydymo metu. Tyrimo metodai. Momentinis tyrimas buvo vykdomas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės, Kauno onkologijos klinikos dienos chemoterapijos stacionare nuo 2016 metų sausio iki vasario mėnesio. Anoniminėje anketinėje apklausoje dalyvavo 100 onkologinių pacientų,…