Karina Bratašaitė, Rugilė Česaitė, Augustas Česnavičius, Rasa Venclovaitė, Dainius Šimčikas, Alvydas Česas

Abstract

Įvadas. Krūties vėžys – dažniausia moterų onkolo­ginė liga. Sergančiosioms taikomas kompleksinis gy­dymas, kurio metu naudojami tokie gydymo metodai kaip chirurginis, spindulinė terapija ir chemoterapija. Plačiausias gydymo metodas – chemoterapija. Jos metu dažnai pasireiškia nepageidaujami poveikiai, tokie kaip plaukų slinkimas.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti plaukų išsaugojimo ga­limybes taikant chemoterapinį gydymą moterims, sergančioms krūties vėžiu.

Tyrimo metodika. Klaipėdos universitetinėje ligoni­nėje atliktas kiekybinis tyrimas: anoniminė anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 67 krūties vėžiu sergan­čios pacientės. Atlikta statistinė duomenų analizė, naudojant SPSS ir MS EXCEL 2007 programas.

Rezultatai. Tyrimas atskleidė, jog 50 moterų (76,1 proc.) yra svarbu arba labai svarbu išsaugoti plau­kus. Tyrinėjant plaukų slinkimą chemoterapijos metu, naudojant galvos odos šaldymo aparatą pastebime, jog po IV kurso 68,7 proc. moterų patyrė neakivaizdų slinkimą, kuris nepastebimas iš arti. Taip pat 38 mo­terys (56,7 proc.) teigia, jog yra patenkintos galvos šaldymo aparato rezultatais.

Išvados. Tvirtai galima teigti, jog galvos odos šal­dymo procedūra yra efektyvi. 68,7% respondenčių teigia, jog yra patenkintos procedūros rezultatais, dėl ko nereikėjo naudoti galvos apdangalų ar perukų.

Keyword(s): chemoterapija, krūties vėžys, alopecija, gydymas.
DOI10.5200/sm-hs.2018.090
Full TextPDF

Back