BOBATH METODO EFEKTYVUMAS CEREBRINIU PARALYŽIUMI SERGANČIŲ VAIKŲ BENDROSIOS MOTORIKOS FUNKCIJOMS

Viktorija Sytnikova, Aurelija Šidlauskienė, Gabriela Subotovič, Tomas Aukštikalnis, Juozas Raistenskis Abstract Tyrimo tikslas − įvertinti Bobath metodo efektyvumą gerinant cerebriniu paralyžiumi sergančiųvaikųbendro­sios motorikos funkcijas. Sisteminė literatūros apžvalga buvo atlikta pagal PRISMA (angl. Prefered Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analyses) paieš­kos ir atrankos strategiją. Atlikus atranką pagal siste­minės literatūros apžvalgos įtraukimo ir atmetimo kri­terijus, į…

SKIRTINGŲ REABILITACIJOS METODŲ POVEIKIS VAIKŲ, SERGANČIŲ CEREBRINIU PARALYŽIUMI, MOTORINĖMS FUNKCIJOMS BEI EISENAI

Giedrė Juškėnienė, Aurelija Šidlauskienė, Juozas Raistenskis, Jurgita Žižienė, Kristina Daunoravičienė Abstract Cerebrinis paralyžius (CP) susijęs su besivystančių smegenų pažeidimu ir apima grupę pastovių judėjimo ir laikysenos vystymosi sutrikimų, lemniačių kasdienio aktyvumo apribojimą [1,2]. Ši liga dažniausiai pasireiškia apatinių galūnių silpnumu bei sutrikusia eisena [3,4]. Tai viena iš dažniausių neįgalumo priežasčių vaikystėje [5]. Kineziterapija yra pagrindinė…

INOVATYVIŲ ERGOTERAPIJOS METODŲ TAIKYMAS CEREBRINIU PARALYŽIUMI SERGANČIŲ VAIKŲ DĖMESIO KONCENTRACIJOS LAVINIMUI

Elena Barzinskienė, Aušra Adomavičienė, Almeda Kurienė, Natalja Fatkulina Abstract Efektyvi ergoterapijos programa padeda cerebriniu paralyžiumi sergantiems vaikams geriau adaptuotis kasdieniame gyvenime ir gerina jo kokybę. Inovaty­vių technologijų stoka reabilitacijoje yra akivaizdi. Tyrimo tikslas – įvertinti RehaCom programos po­veikį cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų dėmesio koncentracijos lavinimui. Tyrime dalyvavo 52 tiriamieji (8-12m.), vykdžiusieji ambulatorinės reabilitacijos programą Vilniaus…