BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ PATIRIAMI BENDRAVIMO SU SERGANČIAISIAIS DEMENCIJA IŠŠŪKIAI

Rasa Juozapavičienė, Inga Mikutavičienė, Aušra Vitaitė, Evelina Steponiavaitė Abstract Straipsnyje siekiama atskleisti bendruomenės slaugytojųbendravimo iššūkius, patiriamus su demencija sergan­čiais pacientais. Tyrimo empirinįpagrindąsudaro12 pu­siau struktūrizuotų interviu su bendruomenės slaugyto­jomis, vizituojančiomis demencija sergančius pacientus namuose. Tyrimo imtis sudaryta patogiosios atrankos būdu, tiriamųjųvidutinis amžius – 37 m., darbo stažas nuo 3 iki 25 metų. Tyrimo duomenųapdorojimui pasi­rinktas kokybinės…

ŠEIMOS GYDYTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ KOMANDINIO DARBO GALIMYBĖS PIRMINĖJE SVEIKATOS PRIEŽIŪROJE

Ingrida Veitienė, Viktorija Kielė, Jelena Kutkauskienė, Natalja Fatkulina Abstract Sveikatos priežiūros įstaigos komanda sudaryta iš skir­tingų profesijų atstovų, kurie bendradarbiaudami suku­ria aukštą darbo efektyvumą, todėl šeimos gydytojų ir bendruomenės slaugytojų bei kitų sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimas yra svarbus, siekiant už­tikrinti kokybišką pacientų slaugą. Tyrimo metu buvo siekiama išanalizuoti pirminėje svei­katos priežiūroje dirbančių šeimos gydytojų ir…

BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJO VEIKLOS PATIRTYS SU SERGANČIUOJU DEMENCIJA IR JO ARTIMAISIAIS

Vilija Vaikasienė, Vitalija Gerikienė Abstract Tyrimu buvo siekiama išanalizuoti bendruomenės slaugytojo ir artimųjų patirtis, slaugant demencija sergantį pacientą namuose. Tyrime dalyvavo 9 slaugytojai ir 7 pacientų artimieji. Atliktas kokybinis tyrimas: pusiau struktūruotas interviu, analizuojant duomenis kokybinės turinio analizės metodu. Tyrimo rezultatai atskleidė bendruomenės slaugytojo veiklos problemas, susijusias su gyvybinės veiklos parametrų užtikrinimu, slaugytojo paslaugų trūkumu,…