Bendruomenės slaugytojų psichologiniai darbo aspektai ir santykiai darbe

Edita Glumbakaitė Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti bendruomenės slaugytojųpsichologinius darbo aspektus ir santykius darbe.Tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa.Apklausta 1095 bendruomenės slaugytojai, dirbantysLietuvos pirminės sveikatos priežiūros centruose.Duomenų analizė atlikta statistine programa SPSS 10.0.Rezultatai. Tyrimo metu nustatyta, kad bendruomenėsslaugytojams darbe buvo keliami didesni psichologiniaireikalavimai (1,93±0,74), nei teikiama laisvė priimti sprendimus (1,78±0,77). Tyrimo metu nustatyta tendencija, kad…