Edita Glumbakaitė

Abstract

Tyrimo tikslas – įvertinti bendruomenės slaugytojųpsichologinius darbo aspektus ir santykius darbe.Tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa.Apklausta 1095 bendruomenės slaugytojai, dirbantysLietuvos pirminės sveikatos priežiūros centruose.Duomenų analizė atlikta statistine programa SPSS 10.0.Rezultatai. Tyrimo metu nustatyta, kad bendruomenėsslaugytojams darbe buvo keliami didesni psichologiniaireikalavimai (1,93±0,74), nei teikiama laisvė priimti sprendimus (1,78±0,77). Tyrimo metu nustatyta tendencija, kad didėjant psichologiniams reikalavimams darbe labiau išryškėjęs “sudegimo” sindromas (r=0,21; p<0,001), depresijos (r=0,20; p<0,001), psichosomatiniai (r=0,18; p<0,001), emociniai (r=0,16; p<0,001) simptomai bei intensyvesnisstresas (r=0,19; p<0,001). Bendruomenės slaugytojų santykiai su pacientais (52,2 proc.) ir su administracija (70,9 proc.) dažniausiai yra grynai profesiniai, o santykiai su bendradarbiais dažniausiaidraugiški (70,2 proc.).Išvados. Bendruomenės slaugytojams darbe buvo keliami didesni psichologiniai reikalavimai (1,93±0,74), nei teikiama laisvė priimti sprendimus (1,78±0,77). Bendruomenės slaugytojų santykiai su pacientais (52,2 proc.) ir su administracija (70,9 proc.) dažniausiai yra grynai profesiniai.

Keyword(s): bendruomenės slaugytojai, psichologiniai darbo aspektai, santykiai darbe.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.057
Full TextPDF

Back