BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS STUDIJŲ PASIRINKIMO MOTYVAI

Viktorija Piščalkienė, Rasa Juozapavičienė, Julius Dovydaitis Abstract Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausių problemų, nuo kurios racionalaus sprendimo priklauso ne tik profe­sinio, bet ir asmeninio gyvenimo sėkmė. Profesijos pasi­rinkimą pagrindžiančios teorijos yra mažai analizuotos ir tyrinėtos Lietuvoje. Jos netaikomos ir analizuojant mo­tyvaciją, susijusią su slaugytojo profesijos pasirinkimu ir karjeros planavimu. Tyrimo tikslas – atskleisti bendrosios praktikos…