BOBATH METODO EFEKTYVUMAS CEREBRINIU PARALYŽIUMI SERGANČIŲ VAIKŲ BENDROSIOS MOTORIKOS FUNKCIJOMS

Viktorija Sytnikova, Aurelija Šidlauskienė, Gabriela Subotovič, Tomas Aukštikalnis, Juozas Raistenskis Abstract Tyrimo tikslas − įvertinti Bobath metodo efektyvumą gerinant cerebriniu paralyžiumi sergančiųvaikųbendro­sios motorikos funkcijas. Sisteminė literatūros apžvalga buvo atlikta pagal PRISMA (angl. Prefered Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analyses) paieš­kos ir atrankos strategiją. Atlikus atranką pagal siste­minės literatūros apžvalgos įtraukimo ir atmetimo kri­terijus, į…