LĖTINIŲ NEUŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO GALIMYBĖS PIRMINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROJE

Rita Baltušienė, Marius Buitkus, Vytautas Dringelis, Aldona Kaltanienė, Tatjana Subočiūtė-Stuliova Abstract Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai šiuo metu nėra pasirengę spręsti sudėtingų senėjančios visuomenės sveikatos problemų, tad daugelis pasaulio šalių, siekdamos pagerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, įvairiais būdais stiprina pirminės sveikatos priežiūros grandį. Tyrimo tikslas – rasti mokslu pagrįstų įrodymų apie intervencijų į pirminę sveikatos…

PIRMINIŲ ONKOLOGINIŲ LIGONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS OPTIMIZAVIMO GALIMYBĖS, TAIKANT ATVEJO VADYBĄ

Samanta Savickaitė, Alvydas Česas Abstract Pasaulio sveikatos priežiūros sistemos ir organizacijos diegia į asmenį orientuotos priežiūros modelį, siekdamos pagerinti veiklos rezultatus. Šis klausimas ypač svarbus onkologinių ligonių sveikatos priežiūrai dėl jos specifiškumo, kai sergančiųjų išgyvenamumo ilginimo ir gyvenimo kokybės gerinimo tikslai skatina įveikti procesų kompleksiškumą ir chaotiškumą diagnozės nustatymo ir gydymo etapuose. Tyrimo tikslas −…

ATVEJO VADYBOS TAIKYMAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE KURIANT PERSONALIZUOTĄ ONKOLOGINIŲ LIGONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ

Samanta Savickaitė, Alvydas Česas Abstract Onkologinių ligų sveikatos priežiūra reikalauja indi­vidualios vadybinės prieigos dėl šios ligos sudėtin­gumo ir didelių gydymo kaštų. Siekiant efektyviai ir veiksmingai suvaldyti navikinių ligų keliamus iššū­kius, personalizuotos (į asmenį orientuotos) pagalbos taikymas šiandien laikomas palankiausiai vertinama alternatyva, aukščiausios paslaugų kokybės ir paci­entų pasitenkinimo paslaugomis garantas. Pabrėž­tina, kad personalizuota onkologinių ligonių sveikatos…