ANKSTYVA AKTYVI REABILITACIJA PO IZOLIUOTŲ LENKIAMŲJŲ PLAŠTAKOS SAUSGYSLIŲ SUŽALOJIMO

Karolina Venslauskaitė, Karolina Jurelevičiūtė, Karolis Varkalys, Kęstutis Braziulis Abstract Darbo uždavinys. Išmatuoti pirštų lenkimo amplitudėspokyčius goniometru, taikant ankstyvą aktyviąreabilitaciją.Tyrimo metodika. Atliktas prospektyvinis tyrimas, įkurį įtraukti 18 Lietuvos sveikatos mokslų universitetoligoninės Kauno klinikų pacientų su izoliuotomisplaštakos lenkiamųjų sausgyslių traumomis, gydytųnuo 2017 metų rugsėjo iki 2018 metų gegužės mėnesio.Pacientams, iš kurių 13 vyrų (72,2 proc.), 5moterys (27,8…