POGIMDYMINĖ PSICHOZĖ: ETIOLOGIJA, KLINIKA, DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Ieva Palačionytė, Gintarė Žilinskaitė Abstract Pogimdyminė psichozė yra ūminė, skubaus hospitaliza­vimo ir gydymo reikalaujanti būklė, pasireiškianti per pirmąsias keturias pogimdyminio laikotarpio savaites. Remiantis literatūra, šio psichikos sutrikimo paplitimas visuomenėje yra 1-2 atvejai 1000 gimdyvių. Dėl uždelsto pasireiškimo, specifinių diagnostikos tyrimų trūkumo ir vis dar esančios psichoedukacijos stokos visuomenėje, pogimdyminė psichozė dažnai lieka nediagnozuota ir pacientei…

VAISTŲ NUO PSICHOZĖS SUKELTAS QT INTERVALO ILGĖJIMAS

Vidmantas Grigas, Natalija Fedatenkova Abstract Tyrimo tikslas. Apžvelgti ir apibendrinti įrodymais grįs­tos medicinos duomenis apie antipsichozinių preparatų sukeliamą QT intervalo elektrokardiogramoje ilgėjimą ir galimas širdies ritmo sutrikimų išraiškas. Apžvelgti antipsichozinių preparatų poveikio širdies ritmui mecha­nizmą, įvertinti kardiovaskulinių baigčių riziką, vartojant skirtingus tipinius bei atipinius antipsichozinius vaistus ir pateikti klinikines medikamentų skyrimo ir paciento kardiovaskulinės rizikos…