AKUŠERIŲ PASITENKINIMAS DARBU, VYKDANT LIGONINIŲ REORGANIZAVIMĄ

Alina Vaškelytė, Regvita Jakštienė Abstract Pokyčiai yra neišvengiama kiekvienos organizacijos da­lis, norint išlikti konkurencinga rinkoje. Sveikatos prie­žiūros paslaugas teikiančios įstaigos taip pat turi prisi­taikyti prie aplinkos pokyčių. Reorganizacija yra vienas iš būdų. Siekiant atskleisti akušerių pasitenkinimą darbu vykdant ligoninių reorganizavimą, buvo atliktas koky­binis tyrimas, taikant individualų pusiau struktūruotą interviu metodą. Tyrime dalyvavo 15 akušerių. Tyrimo…