Liudas Usoris

Abstract

Sprogimo sukelto klausos pažeidimo patogenezėje ste­bimi du pagrindiniai mechanizmai: kondukcinis ir sen­soneurinis klausos pažeidimas. Kondukcinis klausos pažeidimas pasireiškia dėl ausies būgnelio plyšimo, klau­somųjų kauliukų dislokacijos ar lūžimo. Sensoneurinį klausos pažeidimą sukelia išorinių plaukuotųjų ląstelių atsiskyrimas, sinaptinių jungčių tarp vidinių ir išorinių plaukuotųjų ląstelių, presinaptinių pūslelių, spiralinių ganglinių ląstelių netekimas. Būgnelio plyšimas gali būti gydomas lokaliai taikant fibroblastų augimo faktorių arba atliekant timpanoplastiką, o sensoneurinio pažeidimo gydymas dar nėra iki galo išaiškintas – literatūroje dau­giausia duomenų randama apie antioksidantų ir neurotro­finių faktorių skyrimą, tačiau reikalingi tolesni tyrimai, pagrindžiantys jų efektyvumą.

Keyword(s): sprogimas, sprogimo banga, ausies trauma, klausos pažeidimas, patogenezė, gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.170
Full TextPDF

Back