Emil Šostak

Abstract

Šoninė amiotrofinė sklerozė (ŠAS) yra progresuojanti, paralyžių sukelianti liga, kuriai būdinga galvos ir nuga­ros smegenų motorinių neuronų degeneracija. Šios ligos etiologija nėra tiksliai žinoma, tačiau jos atsiradimą ban­doma sieti su keletu veiksnių: genetiniai, aplinkos veik­sniai, neurouždegimas, retrovirusai. Pastaruoju metu ŠAS atvejų pasaulyje padaugėjo, tiksli priežastis nenustatyta, tačiau bandoma tai sieti su patobulėjusia ligos diagnos­tika. Diagnostika remiasi fiziniu ištyrimu kartu su neu­rono laidumo tyrimais, elektromiografija ir laboratorini­ais tyrimais. Dažnai pacientai ligos pradžioje skundžiasi nusilpusia vienos pusės ranka arba koja. Simptomai gali būti skirstomi į galūnių pradžios ir bulbarinės pradžios tipą. Dėl kvėpavimo disfunkcijos liga baigiasi paciento mirtimi, nes efektyvaus gydymo nėra.

Keyword(s): šoninė amiotrofinė sklerozė, etiologija, epidemiologija, diagnostika ir simptomai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.037
Full Text: PDF

Back