Viktor Migunov

Abstract

Rezistentiška hipertenzija – tai sunki arterinės hiperten­zijos forma, kuri nepasiduoda įprastiniam gydymui. Dia­gnozuojant rezistentišką hipertenziją, svarbu ekskliuduoti pseudorezistencijos priežastis ir įsitikinti, ar laikomasi gydymo režimo, kadangi nemaža klaidingos diagnozės tikimybė. Pradinis rezistentiškos hipertenzijos gydymas pradedamas nuo esamų vaistų vartojimo adaptacijos, o tik vėliau svarstoma pridėti papildomų.

Tyrimo tikslas – remiantis naujausių publikacijų duome­nimis, apžvelgti rezistentiškos hipertenzijos diagnostiką ir medikamentio gydymo būdus.

Keyword(s): hipertenzija, rezistentiškos hipertenzijos, gydymas, diagnostika.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.104
Full TextPDF

Back