Sigutė Norkienė, Laura Nešukaitienė

Abstract

Tikslas. Įvertinti pacientų nuomonę apie Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus paslaugų techninę, funkcinę ir išorinio efektyvumo kokybę bei nustatyti funkcinės kokybės ir išorinio efektyvumo ryšius. Tyrimo metodai. Atliktas anketinis tyrimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. vasario 9 d. Surinkta 221 anoniminė anketa. Anketoje respondentai atsakinėjo apie skyriaus techninę, funkcinę ir išorinio efektyvumo kokybę. Rezultatai. Tyrimo rezultatai parodė, kad pacientai gerai vertina funkcinę kokybę, išorinio efektyvumo kokybę, taip pat ir techninę kokybę, išskyrus techninę kokybę, prasčiausiai įvertinta darbuotojų apranga ir išvaizda. Taip pat nustatyti ryšiai tarp funkcinės kokybės ir išorinio efektyvumo kokybės.

Keyword(s): sveikatos priežiūra, reabilitacija, pacientų vertinimas, techninė, funkcinė ir išorinio efektyvumo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.078
Full TextPDF

Back