Sigita Lesinskienė, Asta Dervinytė Bongarzoni, Natalja Fatkulina, Rolandas Zuoza, Sofja Vasiliauskienė, Loreta Jackevičienė

Abstract

Šeima yra svarbus harmoningos vaiko psichologinės raidos veiksnys. Skyrybas, tėvų netektį, institucinę globą bei jos kaitą išgyvenantys vaikai patiria daug streso. Darbo tikslas – ištirti vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionaruose gydytų pacientų šeimos sudėtį. Atlikta dviejų vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionarų vaikų ir paauglių psichiatrijos skyriuose 2016-2017 m. gydytų pacientų ligos istorijų retrospektyvi analizė, išnagrinėti 855 (366 mergaičių ir 489 berniukų) ligos istorijų duomenys. Tyrimo rezultatai atskleidė reikšmingas sąsajas tarp vaiko šeimos padėties ir psichikos sveikatos būsenos. Mažiausiai stacionaruose buvo gydyta pilnose šeimose augančių vaikų, daugiausia – globos namuose ir nepilnose šeimose gyvenančių vaikų. Didžioji dalis pacientų, kuriems diagnozuoti elgesio ir emocijų sutrikimai, buvo iš globos namų, jie reikšmingai dažniau pakartotinai buvo gydomi vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionare. Išsiskyrusių šeimų vaikams dažniausiai diagnozuoti nuotaikos, neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai. Trečdalis vaikų, kurie gydėsi psichiatrijos stacionaruose, buvo iš išsiskyrusių šeimų (didesnė dalis nei bendroje populiacijoje), todėl svarbu išsiskyrusių ar besiskiriančių šeimų vaikams užtikrinti psichikos ligų prevenciją ir ankstyvąją intervenciją pirminiame sveikatos priežiūros lygmenyje, teikiant kompleksinę psichosocialinę pagalbą. Šeimai yrant, svarbus didesnės bendruomenės terapinių ar savitarpio pagalbos grupių įsitraukimas, kad vaikui tėvų skyrybų atveju būtų padaryta kuo mažesnė žala.

Keyword(s): šeimos sudėtis, vaikai, paaugliai, psichikos sveikata, vaikų psichikos sutrikimai, stacionarinis gydymas, skyrybos, globos namai.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.009
Full TextPDF

Back