POLIARTROZE SERGANČIŲ MOTERŲ FIZINĖ IR PSICHOLOGINĖ BŪKLĖ

Vitalija Gerikienė, Simona Albertovičiūtė Abstract Tyrimo tikslas – išanalizuoti poliartroze sergančių moterų fizinę ir psichologinę būklę pagal jų nerimo raišką. Atliktas kokybinis tyrimas, taikant pusiau struktūruotą interviu ir kokybinę turinio analizę. Naudotas WOMAC klausimynas, skirtas įvertinti artroze sergančių pacientų fizinę būklę, HAD skalė, vertinanti psichologinę būklę. Pagal HAD skalę tyrimo dalyvės suskirstytos į atitinkamo laipsnio…