NUOLATINIŲ GLIUKOZĖS JUTIKLIŲ PRITAIKYMAS SERGANTIEMS NE TIK CUKRINIU DIABETU

Justas Bakutis Abstract Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duome­nimis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie nuolatinių gliukozės jutiklių naudojimą ne tik sergant cukriniu dia­betu. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medicinos duomenų bazėse. Rezultatai parodė, jog nuo­latiniai gliukozės jutikliai yra šių laikų diabeto priežiū­ros standartas, turintis platų pritaikymo spektrą. Jutikliai gali būti naudingi diagnozuojant prediabetą…