Sigita Valeikienė, Jūratė Sučylaitė, Sigutė Norkienė

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas natūralių aliejų ir cheminiųpriemonių (pramoniniu būdu pagamintų kosmetiniųkremų ir losjonų), skirtų nėščiųjų strijų prevencijai,efektyvumas. Pateikiama MEDLINE duomenų bazėjeskelbiamų 6 mokslinių šaltinių, analizuojančiųnėščiųjų strijų profilaktikos galimybes, duomenų metaanalizė.Pastebima, kad iki šiol duomenys apie natūraliųaliejų ir cheminių preparatų, skirtų nėščiųjųstrijų atsiradimo profilaktikai, yra prieštaringi, trūkstaišsamesnių tyrimų. Šio straipsnio autorių atliktametyrime dalyvavo 60 vieną ar kelis kartus gimdžiusiųmoterų, nėštumo metu strijų profilaktikai naudojusiųpreparatus: natūralius aliejus arba cheminius preparatus.Tiriamosios buvo suskirstytos į dvi grupes: Igrupėje buvo moterys, naudojusios natūralius aliejus,II grupėje – naudojusios kosmetinius kremus irlosjonus (cheminius preparatus). Kiekvienoje grupėjebuvo po 30 tiriamųjų. Duomenys rinkti apklausosbūdu. Analizuojant duomenis pastebėta, kad ir aliejų,ir cheminių priemonių prevencinis strijų atsiradimopoveikis panašus, reikšmingo skirtumo nėra. Natūralūsaliejai labiausiai mažino strijų atsiradimo galimybęgrupėje, kurioje nėščiųjų amžius daugiau kaip36 metai, o cheminiai preparatai labiausiai mažinostrijų atsiradimo galimybę grupėje nėščiųjų, kuriųamžiaus nuo 26 iki 35 metų, tačiau statistiškai patikimųįrodymų negauta. Cheminės priemonės ir aliejai,kaip profilaktikos priemonės, yra efektyvesni, kainėštumo metu svorio priaugama pagal normas arbaper mažai, tačiau ir šis teiginys statistiškai nepatvirtintas.Ateityje, atliekant panašaus pobūdžio tyrimus,reiktų į tyrimą įtraukti daugiau nėščiųjų.

Keyword(s): strijos, natūralūs aliejai, odos tipas, nėštumas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.105
Full TextPDF

Back