Vytautė Bumblauskytė, Nojus Jodka, Norvilė Jotautaitė

Abstract

Tyrimo tikslas − remiantis literatūros duomenimis, ap­žvelgti gydymo melatoninu poveikį vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą. Atlikta literatūros apžvalga, į kurią įtraukta 19 straipsnių, atrinktų iš PubMed duo­menų bazės.

Tyrimo rezultatai ir išvados. Nustatyta, kad miego su­trikimai dažniausiai pasireiškia vaikams, turintiems au­tizmo spektro sutrikimą. Daugiau nei pusei šių vaikų nustatoma mažesnė nei vidutinė kontrolinė melatonino koncentracija. Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, gydymas melatoninu yra efektyvus, turi mažai ir retai pasitaikančių šalutinių reiškinių, o ilgalaikis vartojimo saugumas patvirtintas remiantis duomenimis iki 52 sa­vaičių. Didžiojoje dalyje studijų pastebėta melatonino nauda ne tik miego, bet ir kitų autizmo spektro sutri­kimui būdingų simptomų (skausmo, nerimo, jutimo ir virškinamojo trakto) mažinimui.

Keyword(s): autizmas, gydymas melatoninu, miego sutrikimai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.118
Full TextPDF

Back