IDIOPATINĖ HIPERSOMNIJA: DIAGNOSTIKA IR GYDYMO GALIMYBĖS

Lukas Ragauskas Abstract Idiopatinė hipersomnija – lėtinis miego sutrikimas, ku­rio pagrindinis simptomas yra padidėjęs mieguistumas dienos metu. Ši liga sutrikdo paciento kasdienį funkcio­navimą – suprastėja kognityvinės funkcijos, gali atsirasti autonominių simptomų. Idiopatinės hipersomnijos eti­ologija ir paplitimas nėra tiksliai žinomi, ligos pirmieji simptomai dažniausiai pasireiškia jauname amžiuje (vi­dutiniškai 16-17 metų). Idiopatinės hipersomnijos dia­gnostika remiasi subjektyviais paciento…

PSORIAZĖS RYŠYS SU MIEGO SUTRIKIMAIS BEI DEPRESIJA

Vainius Zajankauskas, Paulina Tursaitė, Algirdas Musneckis Abstract Įvadas. Psoriazė reikšmingai paveikia pacientų gyven­imo kokybę. Dėl didelės neigiamos įtakos fizinei ir psi­chologinei paciento būklei, svarbu aprašyti ir įvertinti specifinius miego sutrikimus, pasitaikančius pacientams, sergantiems psoriaze. Sąsaja tarp psoriazės ir miego sutrikimų buvo įrodyta remiantis daugeliu tyrimų, tačiau jos mechanizmas dar nėra visiškai aiškus. Kita aktuali tema…

MELATONINO NAUDA VAIKAMS, TURINTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ

Vytautė Bumblauskytė, Nojus Jodka, Norvilė Jotautaitė Abstract Tyrimo tikslas − remiantis literatūros duomenimis, ap­žvelgti gydymo melatoninu poveikį vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą. Atlikta literatūros apžvalga, į kurią įtraukta 19 straipsnių, atrinktų iš PubMed duo­menų bazės. Tyrimo rezultatai ir išvados. Nustatyta, kad miego su­trikimai dažniausiai pasireiškia vaikams, turintiems au­tizmo spektro sutrikimą. Daugiau nei pusei šių vaikų…