AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMAI ŠEIMOS MEDICINOS PRAKTIKOJE: EPIDEMIOLOGIJA, DIAGNOSTIKA, IŠŠŪKIAI

Indrė Daubarytė, Laura Kasčiokaitytė Abstract Autizmo spektro sutrikimai (ASS) yra daugelio etiolo­ginių veiksnių skatinama neurologinių raidos sutrikimų grupė. Tai platus terminas, kuris aprėpia ne vieną neuro­loginį raidos sutrikimą. Pasaulyje 1 iš 100 vaikų diagno­zuojamas ASS. Skaičiuojama, jog sutrikimo paplitimas didėja ir varijuoja priklausomai nuo įvairių veiksnių [6]. Dėl didelio komorbidiškumo su įvairias psichikos sutri­kimais, skirtingo…

MELATONINO NAUDA VAIKAMS, TURINTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ

Vytautė Bumblauskytė, Nojus Jodka, Norvilė Jotautaitė Abstract Tyrimo tikslas − remiantis literatūros duomenimis, ap­žvelgti gydymo melatoninu poveikį vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą. Atlikta literatūros apžvalga, į kurią įtraukta 19 straipsnių, atrinktų iš PubMed duo­menų bazės. Tyrimo rezultatai ir išvados. Nustatyta, kad miego su­trikimai dažniausiai pasireiškia vaikams, turintiems au­tizmo spektro sutrikimą. Daugiau nei pusei šių vaikų…