COVID-19 VAKCINACIJOS VALDYMO YPATUMAI LIETUVOS LIGONINĖSE: DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS

Vinsas Janušonis, Brigita Makarenko, Henrieta Janušonytė Santrauka Vakcinacija – viena svarbiausių Covid-19 pandemijos valdymo priemonių, tačiau tik apie trys ketvirtadaliai įvairių šalių sveikatos priežiūros organizacijų darbuo­tojų pasiskiepiję Covid-19 vakcina ar nusiteikę skiepytis. Darbo tikslas – ištirti Lietuvos ligoninių darbuotojų po­žiūrį į Covid-19 pandemiją, vakciną, vakcinaciją ir jos valdymą. Metodai. Tyrimas atliktas 2021 m. balandžio-rugsėjo mėn.…

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ NUSITEIKIMAS SKIEPYTIS COVID-19 VAKCINA: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVALGA IR METAANALIZĖ

Vinsas Janušonis Santrauka Straipsnyje apžvelgiamas sveikatos priežiūros organiza­cijų (SPO) darbuotojų nusiteikimas skiepytis Covid-19 vakcina pasaulyje. Tyrimo tikslas – apžvelgti sveikatos priežiūros organiza­cijų darbuotojų nusiteikimo skiepytis Covid-19 vakcina apimtis, priežastis, ypatumus bei tendencijas įvairiose šalyse. Atliekant tyrimą, analizuoti įvairių šalių autorių moksli­niai tyrimai ir publikacijos. Atskleisti nusiteikimą skiepy­tis skatinantys sisteminiai veiksniai ir nenoro skiepytis priežastys. Pateikti…