Vinsas Janušonis

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiamas sveikatos priežiūros organiza­cijų (SPO) darbuotojų nusiteikimas skiepytis Covid-19 vakcina pasaulyje.

Tyrimo tikslas – apžvelgti sveikatos priežiūros organiza­cijų darbuotojų nusiteikimo skiepytis Covid-19 vakcina apimtis, priežastis, ypatumus bei tendencijas įvairiose šalyse.

Atliekant tyrimą, analizuoti įvairių šalių autorių moksli­niai tyrimai ir publikacijos. Atskleisti nusiteikimą skiepy­tis skatinantys sisteminiai veiksniai ir nenoro skiepytis priežastys. Pateikti įvairių šalių duomenys dėl nusitei­kimo (ar nenusiteikimo) skiepytis Covid-19 vakcina. Nustatyta, kad sveikatos priežiūros organizacijų darbuo­tojų nusiteikimas skiepytis Covid-19 vakcina daugiau ar mažiau koreliuoja su tos šalies visuomenės nusiteikimu skiepytis ir yra svarbus Covid-19 pandemijos valdymo veiksnys.

Raktiniai žodžiai: sveikatos priežiūros organizacijų darbuotojai, Covid-19 vakcina, medikų nusiteikimas skiepytis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.210
Pilnas tekstasPDF

Back