MOTERŲ SVEIKA GYVENSENA IKI NĖŠTUMO, NĖŠTUMO METU IR PO JO

Miglė Kovalevskytė, Jūratė Grubliauskienė Santrauka Sveika gyvensena moters gyvenime yra svarbus veiksnys, paveikiantis ne tik moters, bet ir jos būsimo vaiko bei kitų kartų sveikatą. Nėštumas suteikia unikalią galimybę išnaudoti moters motyvaciją turėti sveiką kūdikį ir pakeisti savo elgseną teigiama linkme [1]. Tyrimo tikslas − išanalizuoti moterų sveikos gyvensenos pokyčius ir jų išsaugojimo galimybes iki…

SLAUGYTOJŲ IR PACIENTŲ SOCIALINIŲ DEMOGRAFINIŲ VEIKSNIŲ BEI GYVENSENOS ĮTAKA SVEIKATOS MOKYMUI

Jovita Grudzinskienė, Rima Rozenbergaitė, Rita Urbanavičė, Jonas Kairys Santrauka Tyrimo tikslas – išanalizuoti slaugytojų ir pacientų so­cialinių demografinių veiksnių bei gyvensenos įtaką sveikatos mokymui. Tyrimui atlikti taikytas anketinės apklausos metodas. Tyrimas atliktas 2012-2013 me­tais viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų kardiologijos, vidaus ligų, endokri­nologijos, neurologijos, pulmonologijos, reumatolo­gijos skyriuose. Iš viso tyrime dalyvavo 282 respon­dentai,…