COVID-19 PANDEMIJOS POVEIKIS SERGANČIŲJŲ MELANOMA HOSPITALINIAM PRIEINAMUMUI: PATIRTIS

Henrieta Janušonytė, Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap Santrauka COVID-19 pandemija sutrikdė ir apribojo visą sveikatos priežiūrą, ypač planinę, tarp jos onkologinę pagalbą, o kartu ir pagalbą sergantiems melanoma. Darbo tikslas – ištirti ir palyginti pacientų, sergančių melanoma, stacionarinės medicinos pagalbos prieina­mumą iki COVID-19 pandemijos (2019) ir pandemijos (2020) metais. Analizuotos įvairių šalių autorių mokslinės publikacijos nagrinėjama…

COVID-19 PANDEMIJOS POVEIKIS SERGANČIŲJŲ ODOS NAVIKAIS STACIONARINĖS ONKOLOGINĖS PAGALBOS PRIEINAMUMUI

Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap, Henrieta Janušonytė Santrauka COVID-19 pandemijos metu, palyginus su ikipande­miniu laikotarpiu, buvo sutrikdyta onkologinių ligonių, tarp jų ir sergančiųjų odos navikais, sveikatos priežiūra. Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti pacientų, sergančių odos navikais, stacionarinės medicinos pagalbos priei­namumą iki COVID-19 pandemijos ir pandemijos metu. Atliekant tyrimą, analizuotos įvairių šalių autorių publi­kacijos, tirtos odos…