MOTERŲ, NĖŠTUMO METU VARTOJUSIŲ NARKOTIKUS, CHARAKTERISTIKA IR JŲ NAUJAGIMIŲ FIZINĖ BEI SVEIKATOS BŪKLĖ (1995-2016 METŲ LIETUVOS GIMIMŲ MEDICININIAI DUOMENYS)

Rita Perminaitė, Justė Petkevičiūtė, Jelena Isakova, Nijolė Drazdienė, Vytautas Basys, Janina Tutkuvienė, Eglė Marija Jakimavičienė Santrauka Darbo tikslas – nustatyti 1995-2016 metų laikotarpio naujagimių, kurių motinos nėštumo metu vartojo narkotikus, skaičių; ištirti moterų sociodemografinius, akušerinės anamnezės ir sveikatos būklės rodiklius; naujagimių fizinės ir sveikatos būklės ypatumus. Darbo metodika. Tyrimo duomenys rinkti naudojantis Higienos instituto sveikatos…