RIBINIŲ VELOERGOMETRIJOS TYRIMŲ, IŠEMINĖS ŠIRDIES LIGOS RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄSAJOS SU TOLESNIAIS TYRIMŲ BEI GYDYMO REZULTATAIS

Gediminas Brazaitis, Vytautas Grižas Santrauka Tyrimo objektas. Ribinių veloergometrijos rezultatų tolesnė gydymo, tyrimo taktika ir ryšiai su išeminės širdies ligos (IŠL) rizikos veiksniais. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti, kaip siejasi ribinius tyrimo rezultatus gavusių pacientų IŠL tyrimo bei gydymo taktika su esamais anksčiau nustatytais rizikos veiksniais. Tyrimo medžiaga ir metodai. Išanalizuoti 138 LSMUL KK pacientai, tirti 2018m.…

FIZINĖ IR PSICHOEMOCINĖ PACIENTŲ BŪKLĖ PO KARDIOCHIRURGINIŲ INTERVENCIJŲ REABILITACIJOS LAIKOTARPIU

Justina Laurinskaitė, Laimutė Kazlauskienė, Geriuldas Žiliukas, Dovilė Majauskytė Santrauka Tyrimo tikslas. Išanalizuoti fizinę ir psichoemocinę pacientų būklę po kardiochirurginių intervencijų reabilitacijos laikotarpiu. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas reabilitacijos skyriuje. Tyrimo imtį sudarė 122 pacientai, sergantys IŠL, po kardiochirurginių intervencijų. Tirtos dvi grupės: vieną grupę sudarė 61 pacientas, kuriems buvo atliktos AKJO – (operuoti), kitą – 61…