IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO GALIMYBĖS

Greta Juškevičiūtė, Viktorija Kielė, Julija Žalalienė, Almeda Kučinskienė Santrauka Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai išgyvenant poky­čius, į sveikatos priežiūros specialistų gretas pradeda įsilieti išplėstinės praktikos slaugytojai. Didesnį pacientų pasitikėjimą šiais specialistais lemia tai, kad magistran­tūros studijose jie įgyja papildomų žinių bei gebėjimų dirbti pažangios slaugos praktikoje. Išplėstinės praktikos slaugytojai pradėti ruošti Lietuvoje nuo 2015 metų, o…

MIEGO TRŪKUMO ĮTAKA SLAUGYTOJŲ EMOCINEI IR FIZINEI BŪKLEI BEI DARBO ATLIKIMUI

Aurelija Alčauskienė, Deimantė Vytaitė, Viktorija Grigaliūnienė Santrauka Tyrimo tikslas – atskleisti, kokią įtaką miego trūkumas daro slaugytojų emocinei ir fizinei būklei bei darbo at­likimui. Atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo metodas – kokybinė turinio analizė. Tyrimo priemonė – pusiau struktūrinis interviu, kuris buvo atliekamas žodžiu, informacija įra­šoma į diktofoną ir vėliau transkribuojama. Tyrimas vyko 2019 m. gruodžio…