ŠEIMOS GYDYTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ KOMANDINIO DARBO GALIMYBĖS PIRMINĖJE SVEIKATOS PRIEŽIŪROJE

Ingrida Veitienė, Viktorija Kielė, Jelena Kutkauskienė, Natalja Fatkulina Santrauka Sveikatos priežiūros įstaigos komanda sudaryta iš skir­tingų profesijų atstovų, kurie bendradarbiaudami suku­ria aukštą darbo efektyvumą, todėl šeimos gydytojų ir bendruomenės slaugytojų bei kitų sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimas yra svarbus, siekiant už­tikrinti kokybišką pacientų slaugą. Tyrimo metu buvo siekiama išanalizuoti pirminėje svei­katos priežiūroje dirbančių šeimos gydytojų ir…

FARMACIJOS SPECIALISTO IR GYDYTOJO BENDRADARBIAVIMO REALIJOS IR LŪKESČIAI

Agnė Semianikovaitė, Regina Motienė, Danguolė Grūnovienė Santrauka Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti farmacijos specialisto ir gydytojo bendradarbiavimo realijas ir lūkesčius. Šių specialistų komunikacija ir bendradarbiavimas padeda efektyviau dalintis informacija apie pacientą, teikia galimybę greitai išspręsti vaistų terapijos problemas, taip pasiekiant teigiamų darbo rezultatų. Tyrime dalyvavo trys tiriamųjų grupės po 5 dalyvius: farmacijos specialistai, gydytojai ir…

SLAUGYTOJŲ BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS SU SUNKIAI SERGANČIŲ IR MIRŠTANČIŲ PACIENTŲ ŠEIMOMIS

Dalė Smaidžiūnienė Santrauka Sunkiai sergančių ir mirštančių pacientų šeimos nariai patiria daugybę sunkumų, susijusių su artimojo slauga. Lietuvoje vis dar nevisavertė slaugytojo ir sergančiojo globėjo partnerystė, dažnai nepakankama valstybės, svei­katos įstaigos darbuotojų parama artimiesiems, slaugan­tiems sunkiai sergančius ir mirštančius asmenis ligoni­nėse ar namuose. Slaugytojams, dirbantiems su sunkiai sergančiais ir mirštančiais žmonėmis, taip pat dažnai reikalinga…

PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGYTOJŲ IR SERGANČIŲJŲ ŠIZOFRENIJA ARTIMŲJŲ BENDRADARBIAVIMAS: KOKYBINIS TYRIMAS

Augustė Grinkevičiūtė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė Santrauka Šizofrenija serga daugiau nei 20 milijonų pasaulio gyventojų. Daugelis asmenų, kuriems diagnozuota šizofrenija, gyvena arba palaiko artimus ryšius su savo šeimos nariais, pavyzdžiui, tėvais, broliais, seserimis ar vaikais. Dažnai sergančiuosius prižiūrintys šeimos nariai pakliūva į situacijas, kuriose pasireiškia sergančiojo agresija ir savęs žalojimas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti psichikos sveikatos slaugytojo…

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ BENDRADARBIAVIMO POREIKIS

Indrė Budrevičiūtė, Faustas Stepukonis Santrauka Tyrimo tikslas – išanalizuoti pradinių klasių mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų bendradarbiavimo poreikį. Metodai. Kiekybiniame tyrime, kuris atliktas naudojant apklausą raštu ir ištisinės atrankos metodą, dalyvavo 162 Radviliškio ir Šiaulių mokyklų pradinių klasių mokytojai. Apklausa vykdyta 2018 m. balandžio bei 2019 m. spalio–lapkričio mėnesiais. Rezultatai ir išvados. Dauguma Radviliškio (72,7…